До джерел народних

Програма про відродження національно-історичної пам`яті українського народу через дослідження кращих зразків усної народної творчості, звичаїв, обрядів, міфології, народних ремесел. Мета – примноження духовної спадщини прикарпатського краю, вивчення його історії, побуту, традиційної обрядовості, прилучення до народних джерел дітей, молоді. Збереження гуцульської культури. Відродження та популяризація лемківської культурної спадщини. Відображення етнічного різноманіття краю. Пацьорки – це намисто, витягнуте з бабусиної скрині, нанизане за допомогою тих людей, які плекають кореневе, давнє і неперебутнє. Пацьорки – це мотузки, що зв’язують минуле й теперішнє, архетипне та новітнє.