Наше право

Програма спрямована на формування правосвідомості та правової культури як суспільства в цілому, так і кожного громадянина України, кожної посадової особи, забезпечення визнаних міжнародною спільнотою стандартів прав людини, домінування права в усіх сферах суспільного життя, забезпечує доступність знань про свої права, свободи і обов´язки; широке інформування населення про правову політику держави та законодавство, заходи, які проводять в області, забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.